Schools - in Ruse Region, Byala

Nachalno uchilishte "Petko Rachev Slaveykov"

Address: gr. Byala, ul. "Stefan Stambolov" 52; Tel. direktor: 0817/73461

See on the map

Nachalno uchilishte "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: gr. Byala, "San Stefano" №50; Tel. direktor: 0817/7 30 56

See on the map

Osnovno uchilishte "Neofit Rilski"

Address:c. Koprivec, ul. "Neofit Rilski" 30; Tel. direktor: 08125/2268

See on the map

Osnovno Uchilishte "Nikola Yonkov Vapcarov"

Address: gr. Byala, ul. "N. Y. Vapcarov" № 6; Tel. direktor: 0817/7 32 65

See on the map

Osnovno uchilishte "Sveti sveti Kiril i Metodiy"

Address: s. Polsko Kosovo ; Tel. direktor: 08128/23 15

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Panayot Volov"

Address: gr. Byala, ul."Car Osvoboditel" 59; Tel. direktor: 0817/7-30-07

See on the map