Schools

Osnovno uchilishte "Sveti Kliment Ohridski"

Address: s. Dolna Studena, ul. "Han Asparuh" 26; Tel. pom. dir.: 0885160629

See on the map

Osnovno uchilishte "Sveti sveti Kiril i Metodiy "

Tel. kancelariya: 0888688572; Address: s. Ryahovo, ul. "Car Boris І", №8

See on the map

Osnovno uchilishte "Sveti sveti Kiril i Metodiy"

Address: s. Polsko Kosovo ; Tel. direktor: 08128/23 15

See on the map

Osnovno uchilishte "Vasil Levski"

Address: s. Trastenik, ul."Kiril i Metodiy"№1; Tel. direktor: 08145/2275

See on the map

Pomoshtno Uchilishte- Poluinternat Sv.Sv.Kiril I Metodiy

Address:s. Brestovica, ul. Kiril i Metodiy; Tel. direktor: 081462/283

See on the map

Profesionalna gimnaziya po selsko stopanstvo "K. A. Timiryazev"

Address: gr. Dve mogili, ul. "Chavdar Voyvoda", №1; Tel. pom. dir.: 0878121172

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Hristo Botev"

Address: gr. Glodzhevo, ul. Dimitar Blagoev", № 38; Tel. direktor:08324/25-95

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Panayot Volov"

Address: gr. Byala, ul."Car Osvoboditel" 59; Tel. direktor: 0817/7-30-07

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Sv. Paisiy Hilendarski"

Address: gr. Slivo pole, bul. Bulgaria № 15; Tel. direktor: 08131/2287

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Sv. sv. Kiril i Metodiy"

Address: gr. Dve mogili, ul. "Kiril i Metodiy" 14; Tel. direktor: 0879 603232

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Sveti Kliment Ohridski"

Address: gr. Ruse, ul. "Sveti Kliment Ohridski" №10; Tel. direktor: 082/2242

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Vasil Levski" s profesionalni paralelki

Address: gr. Vetovo, ul. "Vasil Levski" № 1; Tel. kancelariya:0896620099

See on the map