Schools

Gimnaziya s Prepodavane na Chuzhdi Ezici "Ekzarh Yosif"

Address: gr. Razgrad, ul."Vapcarov" N10; Phone/faks: +359 (0)84 662714; +359 (0)84 660286;

See on the map

Osnovno Uchilishte "Ivan Sergeevich Turgenev"

Address: gr. Razgrad, zh.k.Orel; Phone/faks: +359 84 662721; +359 84 662723

See on the map

Osnovno Uchilishte "Nikola Ikonomov"

Address: gr. Razgrad, ul."Vardar" No 9; Phone/faks: +359 (0)84 62-35-14; +359 (0)84 62-46-03

See on the map

Osnovno Uchilishte "Nikola Yonkov Vapcarov"

Address: gr. Razgrad, ul. N.Y.Vapcarov-10, 7200 Razgrad; Phone/faks: +359 (0)84 612250; +359 (0)84 612251;

See on the map

Osnovno Uchilishte "Otec Paisiy"

Address: gr. Razgrad, ul."Paisiy" No 6; Phone/faks: +359 84 624362; +359 878 957025; +359 878 957026;

See on the map

Osnovno Uchilishte "Vasil Levski"

Address: gr. Razgrad, ul. "Knyaz Boris" 62; Phone/faks: +359 84 662707; +359 84 662707; +359 84 62 74 63

See on the map

Prirodo-matematicheska Gimnaziya "Akad.Nikola Obreshkov"

Address: gr. Razgrad, bul. "Knyaz Boris I"; Phone/faks: +359 (0)84 662709; +359 (0)84 629369

See on the map

Profesionalna Gimnaziya po Himichni Tehnologii i Biotehnologii "Mariya Kyuri"

Address: gr. Razgrad, zh.k. "Orel", PK 23; Phone/faks: +359 (0)84 /661439; +359 (0)84 /661438

See on the map

Profesionalna Gimnaziya po Ikonomika "Rober Shuman"

Address: gr. Razgrad,ul."Kamchiya" No 1; Phone/faks: +359 (0)84 661245; +359 (0)84 629427

See on the map

Profesionalna Gimnaziya po Obleklo "Stanka Nikolica Spaso-Elenina"

Address: gr. Razgrad, ul.Kaymakchalan No 9; Phone/faks: +359 84 660705; +3584 660183; +359 84 660705

Profesionalna Gimnaziya po Selsko Stopanstvo i Hranitelno-Vkusovi Tehnologii "Angel Kanchev"

Address: gr. Razgrad,bul.Aprilsko vastanie No 103; Phone/faks: +359 (0)84 66-13-70; +359 (0)84 62-24-26;

Profesionalna Gimnaziya po Transport i Stroitelstvo "Hristo Smirnenski"

Address: gr. Razgrad, ul."Gavril Krastevich" No 1; Phone/faks: +359 (0)84 624693; +359 (0)84 627482

See on the map

Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya "Shandor Petyofi"

Address: gr. Razgrad, ul."Prof. Iliya Petrov" No 1; Phone/faks: +359 (0)84 660237;

See on the map

Sportno uchilishte

Address: gr. Razgrad, ul. "Dabrava" № 2; Phone/faks: +359 84 62 10 15

Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte "Hristo Botev"

Address: gr. Razgrad, ul."Dabrava" No2, Phone/faks: +359 (0)84 662701; +359 (0)84 37391; +359 (0)84 41071

Uchenicheska Sportna Shkola "R.Buhtev"

Address: gr. Razgrad, ul."Dondukov" № 5; Phone/faks: +359 84 66 27 20; +359 84 66 27 18