Schools - in Plovdiv Region, Rakovski

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Plovdiv, 4150, gr. Rakovski, ul."Petar Bogdan" №48; Phone: 03151/ 2108, 03151/ 2294

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Smirnenski"

Address: Obl. Plovdiv, 4150, gr. Rakovski, ul. "Moskva" №22A; Phone: 03151/ 2246, 03151/ 3052

See on the map

Profesionalna gimnaziya "Petar Parchevich"

Address: Obl. Plovdiv, 4150, gr. Rakovski, bul. "G.S.Rakovski" №100B; Phone: 03151/ 2402

See on the map