Map
Scratchpad ()
Schools - in Pazardzhik Region, Velingrad

Obshtinski detski kompleks

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, ul. "Tosho Staykov" 7; Phone: 0359/ 5-30-34; 0359/ 5-30-95

See on the map

Osnovno uchilishte " Hristo Botev "

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, ul. "Makarenko" №2; Phone: 0359/ 523 10; 0359/ 523 57; 0359/ 531 26

See on the map

Osnovno uchilishte "Georgi Benkovski"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, ul."Kalachov most" №9; Phone: 0359/ 556 44; 0359/ 557 44

See on the map

Osnovno uchilishte "Neofit Rilski"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, ul. "Bratya Mavrikovi" № 48; Phone: 0359/ 5 23 09; 0359/ 5 54 75

See on the map

OU "Georgi Benkovsi"

Address: grad Velingrad, ul. "Kalachov most" No 9, Phone: 0359/55644; 0359/55744

See on the map

OU "Hristo Botev"

Address: grad Velingrad, ul. "Makarenko" No 2 , Phone: 0359/52310; 0359/52357

See on the map

OU “Neofit Rilski”

Address: grad Velingrad, ul. "Bratya Mavrikovi" No 48, Phone: 0359/52309; 0359/55475

See on the map

Pomoshtno uchilishte "Dragan Manchov"

Address: grad Velingrad, bul. "Saedinenie" 256, Phone: 0359/5-30-35; 0359/5-13-38

See on the map

Profesionalna Gimnaziya po Darvoobrabotvane "Ivan Vazov"

Address: grad Velingrad, bul. "Saedinenie" 44, Phone: 0359/55323; 0359/51634

See on the map

Profesionalna gimnaziya po darvoobrabotvane "Ivan Vazov"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, bul."Saedinenie" №44; Phone: 0359/ 55323; 0359/ 51634

See on the map

Profesionalna gimnaziya po gorsko stopanstvo "Hristo Botev"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, bul. "Han Asparuh" 111 a; Phone: 0359/ 5-22-18; 0359/ 5-16-42; 0359/ 5-16-57; 0885940858

See on the map

Profesionalna gimnaziya po gorsko stopanstvo “Hristo Botev”

Address: oblast Pazardzhik, grad Velingrad, ul. "Han Asparuh" № 111 A, Phone: 0359 / 5 22 18, 0359 / 5 16 57, Faks: 0359 / 5 22 18

See on the map

Profesionalna gimnaziya po ikonomika i turizam "Aleko Konstantinov"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, bul. "Saedinenie" №49; Phone: 0359/ 5-40-75; 0359/ 5-26-82; 0359/ 5-26-82; 0359/ 5-05-86; 0889124517

See on the map

Profesionalna gimnaziya po ikonomika i turizam "Aleko Konstantinov"

Address: oblast Pazardzhik, grad Velingrad, bul. "Saedinenie" No 49, Phone: 0359/5-40-75; 0359/5-26-82; 0359/5-05-86; 0889 124517

See on the map

SOU "Sv. Sv. Kiril i Metodiy

Address: grad Velingrad, ul. ”Yundola” 35 , Phone: 0359/5 23 08

See on the map

SOU "Vasil Levski"

Address: grad Velingrad, ul. ”Kristal” 10, Phone: 0359/5 44 65, Faks: 0359/5 16 23

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, ul. "Yundola" №35; Phone: 0359/ 52308; 0359/ 51693

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Vasil Levski"

Address: oblast: Pazardzhik, gr. Velingrad, ul. "Kristal" №10; Phone: 0359/ 5 44 65; 0359/ 5 16 23; 0359/ 5 55 36

See on the map