Schools

Finansovo-stopanska gimnaziya "Vasil Levski"

Address: gr. Montana, bul. "Aleksandar Stamboliyski" №37; Phone: 096/ 300435; 096/ 300425; 096/ 300415

See on the map

Gimnaziya "D-r Ivan Panov"

Address: oblast: Montana, gr. Berkovica, ul. "D-r Ivan Panov" №2; Phone: 0953/ 88104; 0953 / 88031

See on the map

Gimnaziya "Dimitar Marinov"

Address: oblast: Montana, gr. Valchedram, ul."Evlogi Georgiev" №1; Phone: 09744/ 23-13

See on the map

II Osnovno uchilishte "Konstantin Fotinov"

Address: oblast: Montana, gr. Lom, ul. "Hadzhi Dimitar" № 28; Phone: 0971/ 66546

See on the map

Lesotehnicheska profesionalna gimnaziya

Address: oblast: Montana, gr. Berkovica, ul. "Kaleto" № 2; Phone: 0953/ 8-80-53; 0953/ 8-80-54; 0953/ 8-80-56

See on the map

Nachalno uchilishte "Vasil Levski"

Address: oblast: Montana, gr. Varshec, kv. Iztok; Phone: 09527/ 4119

See on the map

Obedinen detski kompleks

Address: oblast: Montana, gr. Valchedram, ul. "Hainboaz" №1; Phone: 09744/ 32-75

See on the map

Obshtinski detski kompleks

Address: oblast: Montana, gr. Varshec, ul. Republika, 108; Phone: 09527/ 2279

See on the map

Osmo sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisiy"

Address: gr. Montana, bul. P. Evtimiy 90; Phone: 096/ 305438 , 096/ 307470

See on the map

Osnovno uchilishte " Hristo Botev "

Address: oblast: Montana, gr. Varshec, kv.Zanozhene; Phone: 09527/ 2091

See on the map

Osnovno uchilishte "D-r Petar Beron"

Address: oblast: Montana, s. Yakimovo; Phone: 09742/ 2204; 0894 472 722

See on the map

Osnovno uchilishte "D-r Petar Beron"

Address: oblast: Montana, s. Septemvriyci, ul."Svoboda" №100; Phone: 09740/ 2377; 0894472730; 0878368241

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev "

Address: oblast: Montana, s. Rasovo, ul. Han Asparuh 4; Phone: 09729/ 377

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: oblast: Montana, s. Dolni Cibar, ul. "Parva" №1; Phone: 09741/ 328

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: oblast: Montana, s. D-r Yosifovo; Phone: 09541/ 378

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: oblast: Montana, s. Zlatiya; Phone: 09745/ 264

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: oblast: Montana, s. Komoshtica; Phone: 09725/ 2377

See on the map

Osnovno uchilishte "Kliment Ohridski"

Address: oblast: Montana, s. Staliyska mahla; Phone: 09722/ 2264

See on the map

Osnovno uchilishte "Otec Paisiy"

Address: oblast: Montana, s. Georgi Damyanovo, ul. Han Asparuh 4; Phone: 09551/ 288; 09551/ 414

See on the map

Osnovno uchilishte "Otec Paisiy"

Address: oblast: Montana, s. Gromshin, ul. "Kiril i Metodiy" № 8; Phone: 09516/ 23-76

See on the map