Schools - in Kyustendil Region, Trekljano

Osnovno uchilishte "Sv. Kliment Ohridski"

Address: obl. Kyustendil, obsht. Treklyano 2557, s. Treklyano; Phone: 07927/ 336;

See on the map