Schools - in Kyustendil Region, Bobovdol

Osnovno uchilishte "Nikola Yonkov Vapcarov"

Address: obl. Kyustendil, obsht. Bobov dol, gr. Bobov dol 2670, ul. "N. Vapcarov" № 1; Phone: 0702/ 39-03;

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Hristo Botev"

Address: obl. Kyustendil, obsht. Bobov dol, gr. Bobov dol 2671, ul."Sv. Sv. Kiril i Metodiy" № 12; Phone: 0702/ 2115;

See on the map