Schools

Gimnaziya s prepodavane na chuzhdi ezici "Hristo Botev"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "General Chernozubov" 19; Phone: 0361/ 62817;

See on the map

Osnovno uchilishte "Peyo Kracholov Yavorov"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "Ivan Vazov" № 36; Phone: 0361/ 61557;

See on the map

Osnovno uchilishte "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "Gen. Chernozubov" № 19; Phone: 0361/ 6 59 26;

See on the map

Osnovno uchilishte "Vasil Levski"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, kv. Gledka ul. "Tina Kirkova" 17; Phone: 0361/ 65614;

See on the map

Pomoshtno uchilishte - internat "D-r Petar Beron"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "Kap. Petko voyvoda" 3A; Phone: 0361/ 6-24-84, 0361/ 6-24-85;

See on the map

Sredno obshtobrazovatelno uchilishte "Yordan Yovkov"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "Bulair" 18; Phone: 0361/ 6 24 80, 0361/ 6 24 82;

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Otec Paisiy"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "Otec Paisiy" № 12; Phone: 0361/6 18 00, 0361/6 53 85;

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Petko Rachov Slaveykov"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, kv."Vazrozhdenci"; Phone: 0361/ 65907, 0361/ 65910, 0361/ 65908;

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Sv. Kliment Ohridski"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, ul. "Zdravec" № 3; Phone: 0361/ 6 52 46, 0361/ 6 49 42;

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Vladimir Dimitrov -Maystora"

Address: obl. Kardzhali, gr. Kardzhali 6600, kv. "Veselchane"; Phone: 0361/ 6-28-68, 0361/ 6-28-69;

See on the map