Map
Scratchpad ()
Schools - in city of Sofia, Service Druzhba 1

108 SOU "Nikola Belovezhdov"

Address: gr. Sofiya, zh.k. " Druzhba " I chast, Phonei: 02/979-08-99; 02/889-25-27; 02/889-24-27; 02/978-48-88;

See on the map

4 OU "Prof. Dzhon Atanasov"

Address: gr. Sofiya, ul."Tirana" № 12, Phonei: 02/9790963; 02/8899626; 02/8899726;

See on the map

69 SOU "Dimitar Marinov"

Address: gr. Sofiya, zh.k. Druzhba I chast, Phonei: 02/979 09 07; 02/979 18 06; 02/979 18 05;

See on the map

89 OU "D-r Hristo Stambolski"

Address: gr. Sofiya, zh.k."Druzhba" 1, Phonei: 02/ 979 08 38; 02/979 08 64;

See on the map