Schools - in city of Sofia, Service Ovcha kupel 2

149 SOU "Ivan Hadzhiyski"

Address: Sofiya 1614, zh.k.”Ovcha kupel-2, ul. ”Ivan Hadzhiyski”, Phone: +359 2 956-15-29; 956-15-49;

See on the map