Map
Scratchpad ()
Schools - in city of Sofia, Service Nadezhda 3

101 SOU "Bacho Kiro"

Address: grad Sofiya, zhk. Nadezhda-1, ul. Ilindensko vastanie №36, 1220, Phone: +359 2 938-28-1824; 02/9382614,

See on the map

102 OU "Panayot Volov"

Address: gr. Sofiya, zh. k. Nadezhda 4 ul."Zvezda"№ 3, Phonei: 02/9382654; 02/9381073

See on the map

15 SOU "Adam Mickevich"

Address: grad Sofiya, zhk. Nadezhda-2, ul. Y. Hadzhikonstantinov № 68, Phone: +359 2 938-13-04; 38-28-80;

See on the map

16 OU "Rayko Zhinzifov"

Address: gr. Sofiya, ul. "Dravski boy" № 7, Phonei: 02/9382890; 02/9387015;

See on the map

175 OU "Vasil Levski"

Address: gr. Sofiya, ul. "Sv.Sv.Kiril i Metodiy" № 1, Phone: 02/998 20 - 84;

See on the map

61 OU "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: gr. Sofiya, bul. "Lomsko Shose" № 186, Phonei: 02/9345489; 02/9346748;

See on the map

74 SOU "Goce Delchev"

Address: p.k. 1229, gr.Sofiya, zh.k. Nadezhda 5, Phone: +359 2 37-33-69; 37-75-83

See on the map

SOU za deca s narusheno zrenie "Lui Brayl"

Address: gr. Sofiya, kv. "Vrabnica", ul. "Lomsko shose" № 177, Phonei: 02/898-12-64; 02/897-67-58;

See on the map

Treto pomoshtno uchilishte "Eduard Segen"

Address: gr. Sofiya, zh.k.Nadezhda, ul. Vazrozhdenska 10, Phone: 02/938-31-57;

See on the map