Map
Scratchpad ()
Schools - in Gabrovo Region, Sevlievo

Nachalno uchilishte "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo gr. Sevlievo 5400, ul."Sv.Sv.Kiril i Metodiy"№ 6; Phone: 0675/ 33314, 0675/ 334 24

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo, gr. Sevlievo 5400, ul. "Prof. d-r Asen Zlatarov" 14; Phone: 0675/ 3 33 12, 0675/ 3 33 09, 0675/ 3 33 09

See on the map

Osnovno uchilishte "Stefan Peshev"

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo, gr. Sevlievo 5400, ul. "Rosica" № 16; Phone: 0675/ 32848, 0675/ 33164, 0675/ 33316

See on the map

Profesionalna gimnaziya po keramika i mebelno proizvodstvo

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo, gr. Sevlievo 5400, ul. Velikotarnovsko shose; Phone: 0675/ 3-35-40, 0675/ 3-35-41, 0675/ 3-39-22

See on the map

Profesionalna gimnaziya po mehanizaciya na selskoto stopanstvo "Marin Popov"

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo, gr. Sevlievo 5400, ul. "St. Peshev"№ 149; Phone: 0675/ 3 34 26, 0675 / 3 34 28, 0675/ 3 35 14

See on the map

Profesionalna gimnaziya po mehanoelektrotehnika "Gen. Ivan Bachvarov"

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo, gr. Sevlievo 5400, ul. Nenko Iliev 3; Phone: 0675/ 3-32-52, 0675/ 3-32-53

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte " Vasil Levski"

Address: obl. Gabrovo, obsht. Sevlievo, gr. Sevlievo 5400, ul. "Gladston" 22; Phone: 0675/ 3-33-03, 0675/ 3-57-14, 0675/ 3-33-05

See on the map