Schools - in Vratza Region, Byala slatina

Nachalno uchilishte "Cani Ginchev"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."Dimitar Blagoev" No61; Phone: 0915/ 82209

See on the map

Nachalno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."Kl.Ohridski" №60; Phone: 0915/ 824 85

See on the map

Nachalno uchilishte "Hristo Smirnenski"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina; Phone: 0915/ 821 81

See on the map

Osnovno uchilishte "Georgi Stoykov Rakovski"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3249. s. Tarnak; Phone: 09134/ 314

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3251, s. Altimir; Phone: 09138/ 276

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3252, s. Tarnava; Phone: 09139/ 241

See on the map

Osnovno uchilishte "Kiril i Metodiy"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3243, s. Tlachene; Phone: 09130/ 2236

See on the map

Osnovno uchilishte "Sv.sv.Kiril i Metodiy"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3244, s. Popica; Phone: 09137/ 2313

See on the map

Profesionalna agrotehnicheska gimnaziya "Nikola Yonkov Vapcarov"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."P.Volov" №2; Phone: 0915/ 82568

See on the map

Profesionalna gimnaziya po obleklo "Elisaveta Bagryana"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina; Phone: 0915/ 82004

See on the map

Progimnaziya "Sv.Kliment Ohridski"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."Dimitar Blagoev" №57; Phone: 0915/ 8 22 08

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3265, s. Gabare; Phone: 09140/ 441

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3250, s. Galiche; Phone: 09136/ 2328

See on the map

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Vasil Levski"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."Kliment Ohridski" №36; Phone: 0915/ 83265

See on the map