Schools

Nachalno uchilishte "Cani Ginchev"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."Dimitar Blagoev" No61; Phone: 0915/ 82209

See on the map

Nachalno uchilishte "D-r Petar Beron"

Address: obl. Vraca, obsht. Oryahovo, 3300, gr. Oryahovo, ul."N.Vapcarov" №31; Phone: 09171/ 30 67

See on the map

Nachalno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina, ul."Kl.Ohridski" №60; Phone: 0915/ 824 85

See on the map

Nachalno uchilishte "Hristo Smirnenski"

Address: Obl. Vraca, 3200, gr. Byala Slatina; Phone: 0915/ 821 81

See on the map

Nachalno uchilishte "Petko Rachov Slaveykov"

Address: obl. Vraca, obsht. Roman, 3130, gr. Roman, bul."Hristo Botev"21; Phone: 09123/ 2570

See on the map

Nachalno uchilishte "Sv.Sv.Kiril i Metodiy"

Address: obl. Vraca, obsht. Oryahovo, 3300, gr. Oryahovo, ul."9-ti noemvri" №23; Phone: 09171/ 2321

See on the map

Nachalno uchilishte "Vasil Levski"

Address: obl. Vraca, obsht. Kozloduy, 3320, gr. Kozloduy, ul."G. Dimitrov" No16; Phone: 0973/ 800 19

See on the map

Nachalno uchilishte "Vasil Levski"

Address: obl. Vraca, obsht. Krivodol, 3049, s. Pudriya, ul."Vasil Levski" No1; Phone: 091185/ 317

See on the map

Osnovno uchilishte " Sv. Sv Kiril i Metodiy"

Address: Obl. Vraca, 3253, s. Dobrolevo; Phone: 09131/ 396

See on the map

Osnovno uchilishte " Sv. sv. Kiril i Metodiy "

Address: obl. Vraca, obsht. Mezdra, 3100, gr. Mezdra, ul."Chavdar" №1; Phone: 0910/ 9 22 03

See on the map

Osnovno uchilishte "Canko Cerkovski"

Address: obl. Vraca, obsht. Miziya, 3330, gr. Miziya, ul."Diko Iliev" №25; Phone: 09161/ 2305

See on the map

Osnovno uchilishte "Georgi Stoykov Rakovski"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3249. s. Tarnak; Phone: 09134/ 314

See on the map

Osnovno uchilishte "Goran Chervenyashki"

Address: obl. Vraca, obsht. Hayredin, 3355 , s. Mihaylovo, ul. "G. Dimitrov" No 26; Phone: 09162/ 2216

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: obl. Vraca, obsht. Miziya, 3349, s. Krushovica, ul."Petar Cvetkov" №9; Phone: 09164/ 2261

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, 3077, s. Banica; Phone: 09112/ 282

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3252, s. Tarnava; Phone: 09139/ 241

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: obl. Vraca, obsht. Oryahovo, 3340, s. Ostrov, ul."G. Dimitrov" No16; Phone: 09175/ 331

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: obl. Vraca, obsht. Vraca, 3044, s. Pavolche; Phone: 09189/ 2260

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: obl. Vraca, obsht. Mezdra, 3100, gr. Mezdra, ul."G. Dimitrov" №10; Phone: 0910/ 9 23 38

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: Obl. Vraca, obsht. Byala Slatina, 3251, s. Altimir; Phone: 09138/ 276

See on the map