Schools - in city of Veliko Tarnovo, Kolyu Ficheto, Buzludzha, Zona B, Kodludzha

OU "Bacho Kiro"

Address: gr. Veliko Tarnovo, ul. "Filip Totyu" 20; Phone: 062/ 62-58-90, 062 / 62 58 22, 062 / 62 21 93;

See on the map

Prirodo-matematicheska gimnaziya "Vasil Drumev"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Vela Blagoeva" 10; Phone: 062/ 62-02-74, 062/ 62-95-06;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po elektronika "Aleksandar Stepanovich Popov"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5002, kv. "Kolyu Ficheto", ul. "Nikola Ginev" № 2; Phone: 062/ 64-49-77, 062/ 64-49-78;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po moden dizayn

Address: gr. Veliko Tarnovo 5002, kv. "Kolyu Ficheto", ul. "Nikola Ginev" № 2; Phone: 062/ 62-58-87, 062/ 2-41-54;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po stroitelstvo, arhitektura i geodeziya "Angel Popov"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "N. Gabrovski" 21; Phone: 062/ 62-04-96, 062/ 62-00-94;

See on the map

SOU "Emiliyan Stanev"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Mariya Gabrovska"; Phone: 062/ 64-69-40, 062/ 64-89-19;

See on the map

SOU "G. S. Rakovski"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "G. Izmirliev" 2; Phone: 062/ 64-88-67, 062/ 3-29-68;

See on the map

SOU "Vela Blagoeva"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, kv. Buzludzha, ul. "K. Panica" 1; Phone: 062/ 64-28-61, 062/ 64-29-06, 062/642844;

See on the map

SOU "Vladimir Komarov"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Byala Bona" 9; Phone: 062/ 64-49-74, 062/ 64-49-36;

See on the map