Schools - in Burgas Region, Sredec

Pomoshtno uchilishte za izostanali "Vasil Levski"

Address: obl. Burgas, gr. Sredec 8300, ul. "V. Kolarov" 30; Phone: 05551/ 22-64, 05551/ 2593, 05551/ 2693, 05551/ 4877;

See on the map

Profesionalna Gimnaziya po Mehanizaciya na Selskoto Stopanstvo i Elektronika "Nikola Yonkov Vapcarov"

Address: obl. Burgas, gr. Sredec 8300, ul. "Rakovska № 10; Phone: 05551/ 2125, 05551/ 2103, 05551/ 2159, 05551/ 4334;

See on the map

SOU "Sv. Sv. Kiril i Metodiy

Address: obl. Burgas, gr. Sredec 8300, ul. "V. Kolarov" No 168; Phone: 05551/ 47-67, 05551/ 65-79, 05551/ 45-02, 05551/ 46-20;

See on the map