Schools - in city of Bourgas, Centre

Chasten profesionalen kolezh po turizam "Vasil Levski"

Address: gr. Burgas, ul. "Car Petar" № 7; Phone: 056/82-79-62;

See on the map

GRE "G. S. Rakovski"

Address: gr. Burgas, bul. St. Stambolov № 19; Phone: 056/810104; 056/810112; 056/810112; 056/810115;

See on the map

OU "Ivan Vazov"

Address: gr. Burgas, ul. "Hadzhi Dimitrov" 8; Phone: 05512/22-74; 056/624277

See on the map

OU "P. R. Slaveykov"

Address: gr. Burgas, ul. "Car Simeon I" 23, Phonei: 056/846073, 056/846072, 056/846071;

See on the map

Prirodo-matematicheska gimnaziya "Akad. Nikola Obreshkov"

Address: gr. Burgas, bul. "St. Sambolov" № 19; Phone: 056/81-00-82; 056/810096; 056/810083; 056/28401;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po mehanoelektrotehnika i elektronika

Address: gr. Burgas, bul. "St Stambolov" 69; Phone: 056/2-49-52; 056/812751; 056/812775; 056/682347;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po stroitelstvo, arhitektura i geodeziya "Kolyo Ficheto"

Address: gr. Burgas, bul. "St Stambolov" 69; Phone: 056/22776; 056/24169; 056/26064; 056/681637;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po transport

Address: gr. Burgas, bul."Demokraciya" 5; Phone: 056/820152; 056/820155; 056/820154; 056/660500;

See on the map

Profesionalna gimnaziya po turizam "Prof. D-r Asen Zlatarov"

Address: gr. Burgas, bul. "St.Stambolov" № 53; Phone: 056/24141; 056/24711; 056/25903; 056/42354;

See on the map

SOU "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: gr. Burgas, ul. "Sv.Sv.Kiril i Metodiy" № 1; Phone: 056/84-60-33; 056/843398; 056/846034; 056/818906;

See on the map

Targosvka gimnaziya

Address: gr. Burgas, ul.Georgi Shagunov № 1; Phone: 056/84-60-89; 056/846100; 056/846087; 056/811462

See on the map