Map
Scratchpad ()
Schools - in city of Bourgas, Service Slaveykov

Nachalno bazovo uchilishte "Mihail Lakatnik"

Address: gr. Burgas, zh.k. "Slaveykov", Phone: 056/861231, 056/860985, 056/861232, 056/626128;

See on the map

OU "Anton Strashimirov"

Address: gr. Burgas, k/s "Slaveykov", Phonei: 056/88-73-84, 056/88-73-83; 056/88-73-85; 056/620110;

See on the map

SOU "D. Debelyanov"

Address: gr. Burgas, k/s "Slaveykov"; Phone: 056/887439; 056/687730; 056/687104; 056/826506;

See on the map

SOU "K. Preslavski"

Address: gr. Burgas, k-s "Slaveykov"; Phone: 056/860905; 056/860847; 056/860906; 056/683020;

See on the map