Schools - in city of Bourgas, Bratya Miladinovi

OU "Bratya Miladinovi"

Address: gr. Burgas, zh.k."Bratya Miladinovi"; Phone: 056/535963; 056/534053; 056/534138; 056/622764;

See on the map

OU "Vasil Aprilov"

Address: gr. Burgas, ul. "San Stefano " № 88; Phonei: 056/2 26 20; 056/800210; 056/800310; 056/685593;

See on the map

Pomoshtno uchilishte "Otec Paisiy"

Address: gr. Burgas, ul. "Vardar" № 1; Phone: 056/2 96 82; 056/26102; 056/43410;

See on the map

Sportno uchilishte "Yu. Gagarin"

Address: gr. Burgas, ul."Kavala" 39; Phone: 056/544117; 056/800790; 056/800690;

See on the map

Vecherna gimnaziya "Zahari Stoyanov"

Address: gr. Burgas, ul. "San Stefano" 88; Phone: 056/2 32 18;

See on the map