Schools - in Sofia Region, Zlatica

Agrarno tehnicheska profesionalna gimnaziya

Address: oblast Sofiya, gr. Zlatica, ul. "L. Karavelov" № 4; Phonei: 0728 66-071; 0728 66-103; 0728 66-070;

See on the map

SOU "Sv. Paisiy Hilendarski"

Address: oblast Sofiya, gr. Zlatica, ul. "Vasil Levski" № 2, Phonei: 0728 6618; 0728 66271;

See on the map