Map
Scratchpad ()
Hospitals - in city of Sofia, Service Nadezhda 3

Osma Poliklinika

Address: gr. Sofiya, R-n Nadezhda, zhk. Nadezhda, ul. “Hristo Silyanov” № 77; Phone: 02/ 936 12 27; 02/ 937 86 13, 02/ 938 13 75;

See on the map