Hospitals - in city of Varna, Grand mol, LK Trakiya, ZK Trakiya, Kolkhozen pazar

Medicinski centar "Valem"

Address: gr. Varna, ul. "Otec Paisiy" 4; Phonei: 0899 121 205; 0888 401 537;

See on the map

Specializirana hirurgichna bolnica za aktivno lechenie "Prof. Temelkov"

Address: gr.Varna, ul. "Al.Konstantinov" 5; Phonei: 052/22-34-13, 052/ 600 126;

See on the map

Specializirana ochna bolnica za aktivno lechenie "Doc. Georgiev"

Address: gr. Varna, ul. "Hristo Popovich" № 18; Phone: 052/ 255 722; 052/ 608 506;

See on the map