Local police departments

Rayonno Policeysko Upravlenie - Pazardzhik

Ima shest rayonni upravleniya.