Local police departments - in Pleven Region, Gulyantsi

Rayonno Policeysko Upravlenie - Gulyanci

Address: gr. Gulyanci, ul. “Vasil Levski” № 28 Tel: 06561/2223, kakto i 166

See on the map