Local police departments - in Lovech Region, Teteven

Rayonen Policeyski Uchastak - Teteven

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na tri rayona.

See on the map