Local police departments - in Lovech Region, Ugarchin

Rayonen Policeyski Uchastak - Ugarchin

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na dva rayona

See on the map