Local police departments - in Lovech Region, Trojan

Rayonen Policeyski Uchastak - Troyan

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na pet rayona.

See on the map