Local police departments - in Dobrich Region, Balchik

Rayonno Policeysko Upravlenie - Albena

Address: * KK "Albena" Tel: (0579) 62002; (0579)62003 -24 chasa

See on the map

Rayonno policeysko Upravlenie - Balchik

Address: gr.Balchik bul. "Ivan Vazov" № 5 Tel:(0579)72431; (0579)/72432 -24 chasa

See on the map