Local police departments - in city of Sofia, Service Zona B-19

SDVR - RPU 3

Address: 1309 gr. Sofiya, zhk. "Ilinden", ul. "Indzhe Voyvoda" № 2, Phone: 02/9827 31 00, 02/822 18 75 - dezhurna chast

See on the map