Local police departments - in city of Sofia, Service Druzhba 2

SDVR - RPU 8

Address: 1592 gr. Sofiya, zhk. Druzhba І, ul. "Ivan Arabadzhiyata" № 141, Phone: 02/9827 7295, 02/79 71 27 - dezhurna chast

See on the map