Scratchpad ()
Offer № 274973
Private offer
9/10/16, 9:59 AM 376

Looking to buy house, Sofia Region, Balsha, Baylovo, Buhovo, Dobroslavci, Dramsha, Gnilyane, Gorna malina, Gorni Bogrov, Gorno kamarci, Gurmazovo, Katina, Kubratovo, Lokorsko, Malo buchino, Mirovyane, Negovan, Novi Iskar, Podgumer, Ravno pole, Voluyak, Voynegovci, Zhiten,
€ 20 000

Къща или дворно място до 400кв.м.
Private owner
Phone: 0876730905
List Your Property for sale: