Една четвърт от инвеститорите предпочитат незастроен парцел

Цени и анализи
Влагането на средства в незастроен парцел около голям град се смята за една от най-перспективните инвестиции в недвижимия сектор, се казва в анализ на сайта Investor.bg. Най-често върху придобитите имоти се изграждат офис и търговски площи. Незастроените парцели присъстват и в инвестиционните планове на голяма част от българските акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).
Също толкова атрактивен за инвеститорите е и пазарът на земеделска земя. Този тип вложение събира 24% от гласовете в направената от сайта анкета. Разпространено е мнението, че в момента земята у нас е на относително ниски ценови равнища, които след окрупняване се очаква да се повишат и да осигурят висока доходност на инвеститорите.
На трето място в класацията, формирана от отговорите на участвалите в анкетата, се подреждат имотите по Черноморието. Предпочитанията си за такъв тип инвестиция са дали 21% от хората, отговорили на зададения въпрос.
Двадесет на сто от гласовете пък събира отговорът „имот в София", очевидно предвид продължаващото поскъпване на недвижимостите в столицата. По данни на Националния статистически институт цените на жилищата в града са се повишили през 2005 г. с над 20% спрямо предходната година.
На последно място в подреждането, но все пак със значителните 11% от изразените предпочитания, са имотите в ски курортите. Традиционно фаворити за инвеститорите са жилищните и ваканционни имоти в Банско, като интересът към курорта се обуславя в голяма степен от умелата му реклама извън границите на страната.www.novinite.com
(10.04.2006)