Начало
Бележник ()

Условия за публикуване на обяви в mirela.bg

Условия за ползване

1. Всеки интернет потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайтовете на МИРЕЛА, според тук посочените условия.
2. Протребителите могат да избират дали да подадат обява към МИРЕЛА или да публикуват частна обява.
2.1. Всеки потребител, индивидуализиран по име и/или IP адрес, и/или телефон и/или имейл, има право да подава най-много до три частни обяви с валидност 3 месеца от датата на публикуването им, без да има регистрация в сайта.
3. Всеки интернет потребител, подал обява към МИРЕЛА се съгласява да предостави свои лични данни, (име, адрес, телефон за връзка, електронна поща, данни от лична карта за самоличност), които да бъдат използвани за сключване на евентуален договор за посредничество, както и във връзка с рекламата и/или организирането на сделка с имота.
4. Всеки интернет потребител, подал обява в сайтовете на МИРЕЛА, се съгласява съдържанието на обявата да бъде рекламирано от МИРЕЛА и да бъде предоставяно на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата. МИРЕЛА не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.
5. Всеки интернет потребител, подал или публикувал обява към Мирела, се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата на който МИРЕЛА, като брокер на недвижими имоти, има право на възнаграждение при реализиране на сделка с имот, съгласно условията на сключения договор. В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, МИРЕЛА има право да премахне обявата от своите сайтове. В този случай потребителят се съгласява, че не може да има претенции към МИРЕЛА за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.
6. Обявите се проверяват от администратор.
7. Публикуването на обява към Мирела може да отнеме до 72 часа.
8. МИРЕЛА може да откаже публикуване на обява, като изпрати на потребителя уведомление за отказ на посочения e-mail за връзка или премахне обявата. Непубликуването на обява до 72 часа без да е изпратен отказ, се счита за мълчалив отказ.
9. МИРЕЛА не е длъжно да мотивира пред потребителите отказа си да публикува подадена обява.
10. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, администраторите на МИРЕЛА не могат да бъдат предпазени от некоректни или злоумишлени действия от страна на потребителите. В този смисъл, отговорност за верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.
11. МИРЕЛА има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:
11.1. прецени, че съдържанието на обявата, (вкл. текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;
11.2. обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;
11.3. подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);
11.4. текстът на обявата или името на подателя са на латиница;
11.5. потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели, без регистрация в сайта;
11.6. потребителят подава дублираща обява (обява/оферта, която вече е публикувана);
11.7. обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.
12. МИРЕЛА има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.
13. Администраторите на МИРЕЛА имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.
14. МИРЕЛА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие непубликуването или премахването на обяви, или блокирането на потребители и потребителски акаунти.
15. МИРЕЛА не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.
16. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта mirela.bg.Условия за ползване

МИРЕЛА води отворена политика за предоставяне на публикуваните в сайтовете си на оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти.