Начало
Бележник ()

Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителност

Условия за ползване на сайта mirela.bg

МИРЕЛА ЕООД е Администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" под № 0047878, съгласно Удостоверение, издадено то Комисията за защита на личните данни.
Считано от 25.05.2018 г. Комисията за защита на личните данни преустановява поддържането на публични регистри за вписване, освобождаване или отказване на регистрация на администратори на лични данни, като отпада необходимостта от издаването на удостоверения относно обстоятелствата по регистрацията на администраторите на лични данни.
МИРЕЛА гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФИДЕНЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез своите сайтове, МИРЕЛА събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на МИРЕЛА въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от потенциални клиенти:

  • при търсене на имот, както следва: Име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;
  • при предлагане на имот, както следва: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;
  • при разглеждане на кандидатури за работа, както следва: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни.

МИРЕЛА не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

СИГУРНОСТ

МИРЕЛА работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до такава информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

МИРЕЛА използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и приемането на нови служители.

РЕЖИМ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

МИРЕЛА не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.
С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на клиентите, подали оферти за предлагане на недвижим имот, МИРЕЛА има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на МИРЕЛА и изнесена в публичната част на нейната база данни, съгласно Условията за ползване на интернет страниците на МИРЕЛА.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МИРЕЛА

Потребителите на МИРЕЛА имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. МИРЕЛА ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. Ако по всяко време искате МИРЕЛА да коригира, изтрие или ограничи обработката на вашата лична информация или искате да получите потвърждение дали вашата лична информация се обработва от МИРЕЛА, достъп до вашата лична информация, упражняване на правото ви на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за обработка, моля, свържете се с нас посредством посочените начини в раздел КОНТАКТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОГОВЕ, "БИСКВИТКИ" И ИНТЕРНЕТ МАЯЦИ

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”.
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.allaboutcookies.org. Винаги, когато използвате този Уебсайт, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Уебсайта), а бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI - https://www.networkadvertising.org. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

СОЦИАЛНИ МЕДИЙНИ ПЛАТФОРМИ

Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от МИРЕЛА или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.
Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от МИРЕЛА за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. МИРЕЛА не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА

Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА, СВЪРЗАНИ С КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МИРЕЛА се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
МИРЕЛА може да промени тази декларация за поверителност при необходимост. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.
Тази декларация беше последно обновена на 22.03.2018г.

МИРЕЛА ЕООД