Начало
Бележник ()

Условия за ползване на интернет сайтовете, поддържани от МИРЕЛА

Условия за ползване

I. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

МИРЕЛА води отворена политика за предоставяне на публикуваните в сайтовете си оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти - те могат да бъдат използвани при условията на Раздел III.
Условията за публикуване на обяви в сайтовете на МИРЕЛА можете да видите ТУК.

 II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

МИРЕЛА предоставя достъп до информацията от своите сайтове, съгласно правилата и изискванията, посочени тук и при условията на Защитеност на предоставените лични данни.
Моля прочетете внимателно Правилата за ползване и Условията ни за защита на личните данни. Двата документа съдържат условията за достъп и използването на нашите сайтове.  Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайт, поддържан от МИРЕЛА! Използването, на който и да е от нашите сайтове ще се счита за израз на съгласие с посочените изисквания.
Мирела си запазва правото да променя настоящите условия - те са обновени за последен път на 20.04.2015 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтовете на МИРЕЛА предоставят информационен масив с електронни записи, (наричани тук и в съдържанието на сайтовете - оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), корпоративна информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини с акцент върху бизнеса с имоти, пазара на недвижими имоти, осъществяването на сделки с недвижими имоти, кредитиране, статистическа и географска информация от външни източници, собствена статистическа информация за средни цени на имотите в България, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на МИРЕЛА ЕООД.
Критериите, по които се търси информация за недвижими имоти, начините по които информацията е изложена, нейното съдържание и предоставените възможности за получаването й от партньори и потребители са част от корпоративната практика и концепция на Мирела за предлагането на недвижими имоти в интернет. Тези практика и концепция могат да бъдат променяни и развивани по инициатива на Мирела с оглед развитието на бизнеса с недвижими имоти.

ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Цялата информация от базата данни на МИРЕЛА, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.), лични данни на клиенти по смисъла на ЗЗЛД, както и съпътстващата информация, отразяваща концепцията на МИРЕЛА за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, е собственост на МИРЕЛА ЕООД.
Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на МИРЕЛА.
За ползването на съдържание, обект на авторско право на трети лица, МИРЕЛА сключва договор за предоставяне ползването на авторски права и интелектуална собственост.
При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успяли да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.
При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми МИРЕЛА, като конкретизира обекта на авторско право, представи документи за собственост върху обекта на авторско право, както и евентуална оферта за стойност на договор за ползване.
При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, МИРЕЛА ще се съобрази с желанието на автора. 

НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЗАЯВКИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в корпоративната база данни, лично от агентите на недвижими имоти и администраторите на МИРЕЛА. Информацията постъпва от клиентите на МИРЕЛА по повод осъществявания от компанията брокерска дейност с недвижими имоти.
Част от офертите и заявките за недвижими имоти се подават online от интернет потребителите, чрез предоставените форми за подаване на обяви в сайтовете на МИРЕЛА.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

Мирела предоставя възможност на заинтересовани агенции за недвижими имоти от България и чужбина и фирми, извършващи професионално посредническа и консултантска дейност в сферата на недвижимите имоти, ДА ПОЛЗВАТ, РЕКЛАМИРАТ И ПРЕДЛАГАТ ОТ СВОЕ ИМЕ изложените недвижими имоти в сайтовете на Мирела, като за целта копират информацията на своите сайтове или ги предлагат и рекламират по други начини с цел осъществяване на сделки, при спазване на следните условия и изисквания:  
1. Мирела трябва да бъде уведомена от заинтересованите лица за намерението им да използват публикуваната в сайтовете информация за недвижими имоти на e-mail: mirela@mirela.bg
2. Офертите за недвижими имоти на Мирела могат да бъдат ползвани и предлагани само от професионални консултантски и посреднически фирми, развиващи дейност в сферата на недвижимите имоти, единствено с цел осъществяването на сделки с недвижими имоти.
3. Отношенията, възникващи между страните в резултата на действията по т.1 се уреждат с договор.
4. Мирела в никакъв случай не предоставя на лицата по т.2 координати и лични данни на собствениците на предлаганите имоти, а само описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Мирела и изнесена в публичната част на нейната база данни.
5. С оглед условието по т.4, лицата по т.2 не биха могли да имат директен контакт с клиентите на Мирела. Ако такъв контакт все пак бъде установен, Мирела приема, че той е извън рамките на регламентираните тук отношения и не носи отговорност за отрицателни последици, които биха възникнали от такива контакти.
6. Лицата по т.2 са длъжни да поднасят и рекламират предоставената информация актуално, точно и вярно, така както тя им е предоставена от Мирела. Отговорност за начина, по който предоставената информация е поднесена, интерпретирана или използвана от лицата, на които е предоставена, носят самите тези лицата.
7. С оглед спецификата на посредническата дейност при осъществяването на сделки с недвижими имоти, при използването на предоставената информация, използващите я лица не са длъжни да посочват източника, а именно сайтовете на Мирела или МИРЕЛА ЕООД.
8. Офертите на Мирела не могат да бъдат използвани с цел имиджова реклама на фирмата, която ги предлага, извън контекста на основната цел - извършване на сделки с недвижими имоти. В такива случаи Мирела има право да отправи искане за ОБЕЗЩЕТЕНИЕ и да изисква прекратяване на ползването и предлагането на офертите.
9. Мирела има право да откаже да предостави своите оферти на определени лица, заявили намерения по т.1, както и да иска от лицата, на които е предоставила възможност за ползване и реклама, да спрат предлагането на предоставените оферти, без да е необходимо да мотивира отказа си, освен ако в сключен между страните писмен договор е предвидено друго.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕТЕ НА МИРЕЛА

Мирела предоставя възможност на всички заинтересовани да създават връзки към сайтовете на Мирела, без да искат предварително уведомление или разрешение.
Мирела може да изисква прекратяването на изградена връзка, ако за нея е използвана техника за пресъздаване на определена част от сайтовете на Мирела като собствена на използващите връзката лица, без за това да е искано предварително съгласие от Мирела.

ЗАЩИТЕНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

МИРЕЛА е търговска марка на МИРЕЛА ЕООД, защитена от Закона за търговските марки и подзаконовите нормативни актове.Условия за подаване на обяви в mirela.bg

Подаването на обява за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта mirela.bg е безплатно.