Начало
Бележник ()

Жилищни кредити

МИРЕЛА работи с водещите банки в областта на жилищното кредитиране. Услугите на Мирела в областта на кредитното консултиране са напълно безплатни за клиента и по никакъв начин не оскъпяват получения кредит. Мирела получава възнаграждение само от банките партньори.

Ипотечни кредити от УниКредит Булбанк- АД

Ипотечни кредити за закупуване и строеж на имоти, ремонти и реконструкции. Рефинансиране на кредити.

Ипотечни кредити от Обединена Българска Банка - АД

Кредити за закупуване на жилище. Максимален размер на кредита до 250 000 EUR. Срок на погасяване- до 35 години.

Жилищен кредит „НОВ ДОМ СЕГА С БАНКА ДСК “

Жилищни и ипотечни кредити в лева и евро.

Жилищни кредити от банка ДСК за български граждани с месторабота в ЕС

Банка ДСК ЕАД предоставя жилищни кредити на пълнолетни и платежоспособни български граждани с месторабота в Европейския съюз, които са в трудово правоотношение.

Ипотечен кредит „ДОМ ЗА ТЕБ “ от банка ЦКБ

ипотечен кредит от Централна Кооперативна Банка

Ипотечни кредити от Societe Generalе Експресбанк

Жилищи и Ипотечни Кредити от Експресбанк

Жилищен кредит за строителство от Societe Generale Експресбанк

Жилищният кредит за строителство е целеви кредит с предмет на финансиране строителство на недвижим имот.

Ипотечни кредити от Стопанска и инвестиционна банка- АД

Ипотечни кредити с доказване и без доказване на доходи за закупуване на готови имоти, имоти в строеж, за строителство, довършване, преустройство, ремонт и подобрения на имоти, рефинансиране на ипотечни кредити, отпуснати от други банки.

Кредити от Българска пощенска банка АД - част от Eurobank EFG

Жилищни кредити с документално доказване на доходи

Ипотечни кредити от банка Алианц България АД

Ипотечни кредити "ЖИЛИЩЕ" в евро, лева и щатски долари, ипотечен БИЗНЕС кредит в евро,

Ипотечни кредити от Токуда Банк АД

Кредитни продукти от Токуда Банк

Жилищни кредити от Алфа Банк АД

Ипотечни кредити за покупка, строителство и ремонт на недвижими имоти за български и чуждестранни граждани

МИРЕЛА е партньор с водещите банки в областта на ипотечното кредитиране

Ние ще подберем за Вас най-добрите условия за кредит с оглед изискванията и възможностите, които имате. Услугата е безплатна за клиенти на Мирела.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С БАНКОВ КРЕДИТ

Изчерпателен списък на Документи, удостоверяващи самоличността и доходите на кредитоискателите; Документи, удостоверяващи самоличността, гражданското състояние и наличието/липсата на публични задължения на кредитоискателите и собствениците на имота, който ще се купува/ипотекира; Документи, удостоверяващи целта на кредита и собствеността върху имота/имотите/ - предложени за обезпечение /за готови жилища/