Бележник ()

Агент на недвижими имоти с опит - форма за кандидатстване

Моля попълнете бланката за кандидатстване:

Име:

E-mail:

Тел.:

Моля, изпратите Вашата автобиография на български език и актуална снимка, като прикачете файлове по-долу.

С пожелание за успехи,
Екипът на Мирела

......................................................................................

МИРЕЛА е регистриран администратор на лични данни под № 47878 към комисията за защита на личните данни.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на подбор във връзка с евентуално бъдещо сключване на договор. МИРЕЛА ЕООД гарантира опазването на личните Ви данни в тайна от трети лица. Вие се съгласявате, че МИРЕЛА ЕООД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има специално изискване на Закона в това отношение.

От тук можете да прикачите файлове: