Мирела

ИЗПОЛЗВАЙ НАЙ-ДОБРИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПЕЧЕЛИШ!

Мирела

Брокерите на МИРЕЛА работят с най-добрата информационна система за управление на сделки с недвижими имоти, която им позволява достъп от всяка точка и по всяко време до над 30 000 актуални и реални оферти.

Всеки наш брокер има личен профил, телефон и e-mail в сайтовете на МИРЕЛА, което му позволява без ограничения да работи с клиенти и оферти.

Всеки брокер на МИРЕЛА има НЕОГРАНИЧЕНИ възможности да работи по всяко време от офиса, от къщи, от любимото му кафене или на пейката в парка, като поддържа и менажира лично всички свой оферти.

Всеки наш брокер има личен акаунт в най-популярните сайтове за недвижими имоти и може да рекламира офертите си лично и без ограничение.

В МИРЕЛА брокерите не са ограничени да работят в строго определени райони и сегменти. Всеки брокер може да обслужва клиентът, който се е обърнал към него, при ясни и точни правила.

Създали сме свободна система за управление на информацията и по-голяма част от офертите и заявките за търсене се подават директно от клиентите към брокерите, без пряката намеса на мениджъри, сътрудници и администратори.

При нас възнагражденията на брокерите се изчисляват автоматично от информационната система и се изплащат своевременно.

ЗАЩО МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ ВСИЧКО ТОВА? МОЖЕ БИ ЗВУЧИ НЕВЕРОЯТНО!

Мирела

През последните две години ние завършихме изцяло изграждането на концепцията за СВОБОДА НА БРОКЕРА, базирана на автоматизиран мониторинг за високи професионални стардарти и контрол върху качеството на неговата дейност, директно от клиента!

При нас ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ на брокера, зависят от качеството на неговата работа и високия професионализъм.

МИРЕЛА ТЕ КАНИ ДА РАБОТИШ КАТО БРОКЕР В ЕДНА МОДЕРНА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ ИМИДЖ И СТАНДАРТ!

Мирела

За да се присъединиш към нас е достатъчно да си готов да инвестираш част от своя потенциал, амбиция и умения. Всичко останало получаваш БЕЗПЛАТНО:

  • ЛИЧЕН ПРОФИЛ в най-добрите сайтове за недвижими имоти;
  • работно място в модерни офиси с екипи от мениджъри, офис асистенти и юристи, които ти дават пълна подкрепа при сключването на договори, водене на преговори и финализиране на сделките;
  • достъп до интегрирана административна информационна система за организиране на сделки с над 30 000 актуални оферти за недвижими имоти;
  • безплатна реклама на оферти в различни медии и сайтове;
  • текущо обучение и непрекъснато усъвършенстване, чрез квалификационни програми, разработени от ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "МИРЕЛА";